Nasz sklep korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze sklepu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce cookies.

zamknij

Regulamin sklepu internetowego wyjatkowezdrewna.pl

 

       I. Definicje

1.      Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

1)      sklep internetowy – sklep internetowy wyjątkowezdrewna.pl dostępny pod adresem https://www.wyjatkowezdrewna.pl/;

2)      Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub e-mailowo niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową;

3)      Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub
e-mailowo;

4)      Klient – Konsument oraz Kupujący łącznie.

5)      Sprzedawca – osoba fizyczna – Patryk Szczyrba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PATTAD Patryk Szczyrba (NIP 5482600740, REGON 366625819, adres siedziby: ul. Franciszka Barteczka 23/23, 43-400 Cieszyn);

6)      regulamin sklepu – regulamin sklepu internetowego wyjatkowezdrewna.pl; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Klientów i Sprzedawcy będących stronami umowy sprzedaży;

7)      Przelewy24 - internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności - operator płatności online, należący do PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;

8)      polityka prywatności – polityka prywatności sklepu internetowego wyjatkowezdrewna.pl;

9)      zamówienie - złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego, e-mail Sprzedawcy, czy kontakt telefoniczny oferta kupna;

10)  konto – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym;

11)  umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą,
a Klientem;

12)  produkt – każdy przedmiot oferowany i sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

13)  formularz zamówienia – udostępniony w sklepie internetowym system umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza – „1. DANE OSOBOWE”, „2. ADRESY”. „3. SPOSÓB DOSTAWA”,
„4. PŁATNOŚĆ”.

 

 

    II. Informacje ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym m.in. sposób założenia konta w sklepie internetowym, złożenia zamówienia i zawarcia w związku
z tym umowy sprzedaży, formach dostawy, formach płatności, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

2.      Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów oferowanych w sklepie internetowym – głównie wyrobów wykonanych ze sklejki brzozowej
i grawerowanych.

 

 III. Własność sklepu internetowego i formy kontaktu

1.      Sklep internetowy prowadzony jest przez osobę fizyczną – Patryka Szczyrbę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PATTAD Patryk Szczyrba (NIP 5482600740,
REGON 366625819, adres siedziby: ul. Franciszka Barteczka 23/23, 43-400 Cieszyn).

2.      Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 533118317, poprzez adres
e-mail: kontakt@wyjatkowezdrewna.pl, formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej lub osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

 IV. Korzystanie ze sklepu internetowego

1.    Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest dzięki posiadaniu systemu komputerowego, który umożliwia korzystanie z Internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie stron interntowych.

2.    Sklep internetowy oferuje korzystanie z takich usług jak: przeglądanie produktów i innych informacji znajdujących się na stronie sklepu internetowego, rejestrację i prowadzenie konta
w sklepie internetowym, złożenie zamówienia na oferowany produkt poprzez formularz zamówienia, możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy, świadczenie usługi Newslettra.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług
w sklepie internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej strony.

4.    Rejestracja i prowadzenie konta

1)      Rejestracja i prowadzenie konta w sklepie internetowym są nieodpłatne i dobrowolne. Posiadanie konta w sklepie internetowym nie jest również wymagane w celu złożenia zamówienia.

2)      Rejestracja konta w sklepie internetowym odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.

3)      Dane podawane w formularzu rejestracyjnym powinny być prawdziwe.

4)      Podczas dokonywania rejestracji istnieje możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie na wskazany adres e-mail usługi Newslettera.

5)      Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w sklepie internetowym. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

6)      Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w sklepie internetowym
ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta należy skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@wyjatkowezdrewna.pl lub formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej.

7)      Jeżeli Klient korzysta ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z prawem, czy niniejszym regulaminem, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta
w sklepie internetowym ze skutkiem natychmiastowym.

8)      Po pomyślnej rejestracji konta, Klient może uzupełnić pozostałe następujące dane: firma
(w przypadku Kupującego), NIP UE (w przypadku Kupującego), adres, telefon.

9)      Poprzez konto, Klient może podejrzeć historię i szczegóły swoich zamówień, pokwitowań
i korekt płatności, edytować swoje dane, dodawać produkty do listy życzeń, pobrać kopie podanych danych osobowych.

5.    Złożenie i realizacja zamówienia

1)      Zamówienie na produkt oferowany w sklepie internetowym można składać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu internetowego. Zamówienie może zostać również złożone poprzez adres e-mail Sprzedawcy, czy kontakt telefoniczny. 

2)      Zamówienia poprzez sklep internetowy oraz adres e-mail Sprzedawcy można składać przez cały czas.

3)      Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny można składać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów: 533118317, 515711320.

4)      Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient, kiedy posiada konto albo jako gość.

5)      W celu złożenia zamówienia przez sklep internetowy, należy wybrać produkt lub produkty poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” (w przypadku produktów personalizowanych przed dodaniem produktu do „koszyka” niezbędne jest wpisanie dodatkowych danych, np. imienia). Następnie należy przejść do widoku koszyka.
W „koszyku” wyświetlane jest podsumowanie zawierające informację o rodzaju i ilości zamawianego produktu, łącznej cenie zamawianych produktów, oraz najtańszym możliwym koszcie dostawy. Następnie należy kliknąć „przejdź do realizacji zamówienia” i wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia. Należy zapoznać się z regulaminem sklepu i go zaakceptować. Na końcu, aby złożyć zamówienie, należy kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

6)      Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty kupna.

7)      Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie. E-mail ten jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty kupna oraz zawiera informację o zakupionych produktach, metodzie płatności oraz dostawy. E-mail ten jednocześnie stanowi zatwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży produktu będącego przedmiotem zamówienia między Klientem i Sprzedawcą.

8)      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży poszczególnych produktów w wypadku ich czasowej niedostępności, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Klientowi przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia.

9)      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

10)  W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży i związku z tym realizacji zamówienia.

11)  Akceptując niniejszy regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na wskazany
w zamówieniu adres e-mail Klienta, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być dostarczona w formie tradycyjnej – w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

12)  Klient winien opłacić zamówienie w przeciągu 7 dni od jego złożenia. W przypadku braku wpłaty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po upływie 7 dni od jego złożenia.

13)  Klient może zrezygnować lub zmienić zamówienie, jeśli składające się na zamówienie produkty nie zostały jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

14)  Szacowany termin realizacji zamówienia na produkty dostępne w sklepie internetowym wynosi od 1 do 3 dni roboczych od zaksięgowania na koncie Sprzedawcy wpłaty od Klienta. W przypadku realizacji zamówienia na produkty, gdzie płatność jest za pobraniem, termin ten liczony jest od potwierdzenia przez sklep internetowy wpływu zamówienia (poprzez wiadomość e-mail). W przypadku, gdyby czas realizacji zamówienia miał ulec wydłużeniu, np. z powodu chwilowej niedostępności produktu, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez podany w formularzu zamówienia adres e-mail lub telefonicznie.

6.    Formularz kontaktowy

1)      Klient może skorzystać z udostępnionego na stronie internetowej formularza kontaktowego w celu kontaktu ze Sprzedawcą.

2)      Aby móc skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy, Klient musi podać swój adres e-mail.

7.    Newsletter

1)      Klient ma możliwość skorzystania z dobrowolnej i nieodpłatnej usługi Newsletter.

2)      Zapisu do usługi Newsletter Klient może dokonać na etapie rejestracji konta w sklepie internetowym, w chwili składania zamówienia poprzez formularz zamówienia, czy też
w dowolnym czasie – opcja u dołu głównej strony sklepu internetowego.

3)      Poprzez Newsletter Sprzedawca przekazuje informacje handlowe, takie jak np. informacje o prowadzonych i planowanych działaniach sklepu internetowego, aktualnej ofercie, czy informacji o nowościach i promocjach, w formie wiadomości przesyłanych na wskazany przez Klienta adres e-mail.

4)      W celu usunięcia subskrypcji usługi Newslettera należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail: kontakt@wyjatkowezdrewna.pl lub formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej.

 

    V.  Formy i koszty dostawy

1.   Dostawa produktów zamawianych w sklepie internetowym realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Dostępne formy dostawy:

·         InPost Paczkomaty (przedpłata),

·         Kurier InPost (przedpłata),

·         Kurier DPD (przedpłata),

·         Kurier DPD (pobranie),

·         odbiór osobisty.

3.    Zamówiony produkt dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.

4.    W przypadku wyboru Kuriera InPost lub Kuriera DPD dostawa następuje na wskazany przez Klienta adres.

5.    W przypadku wyboru Paczkomatów InPost dostawa następuje do wybranego przez Klienta paczkomatu.

6.    Odbioru osobistego Klient może dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu i miejsca odbioru.

7.    Koszt dostawy produktu ponosi Klient. Koszty poszczególnych form dostaw widoczne są podczas składania zamówienia na poziomie „koszyka” – „3. SPOSÓB DOSTAWY”. Określone są również na stronie internetowej w „Informacjach” u dołu głównej strony sklepu internetowego – „Dostawa”.

8.    Przesyłki kurierskie DPD i kurierskie InPost doręczane są w ciągu 24 godzin od nadania
(w dni robocze). W niewielu przypadkach przesyłka doręczana jest do 48 godzin od nadania.

9.    Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na osobne przesyłki
(np. w przypadku różnic w czasie realizacji zamówienia na poszczególne produkty, sposobie pakowania zamówionych produktów). W takim wypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie.

10.     Istnieje możliwość dostawy produktów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Forma i płatność za dostawę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ustalana jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

11.     Przed odebraniem od kuriera przesyłki zawierającej zamówiony produkt, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nieuległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki
i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (dostępny u kuriera) oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

 VI. Formy płatności i ceny produktów

1.      Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

2.      W momencie składania zamówienia wiążąca jest cena widniejąca w końcowym etapie formularza zamówienia.

3.      Dostępne formy płatności:

·         za pośrednictwem operatora płatności przelewy24.pl,

·         zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki (za pobraniem),

·         przelew tradycyjny – bankowy na numer rachunku Sprzedawcy:

Patryk Szczyrba PATTAD, ul. Barteczka 23/23, 43-400 Cieszyn

PL 80 1050 1083 1000 0092 3807 6203

(Bank Śląski ING)

4.      Wyboru metody płatności Klient dokonuje na etapie składania zamówienia – w formularzu zamówienia – „4. PŁATNOŚĆ”.

5.      Produkt dostarczany jest po wpływie pieniędzy na konto Sprzedawcy (nie dotyczy przesyłek za pobraniem).

6.      Klient winien opłacić zamówienie w przeciągu 7 dni od jego złożenia. W przypadku braku wpłaty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po upływie 7 dni od jego złożenia.

7.      Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej – w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

VII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.      Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od momentu otrzymania przesyłki
z produktem na wskazany w formularzu zamówienia adres lub wyjęcia przesyłki z produktem
z Paczkomatu InPost. W przypadku umowy sprzedaży obejmującej wiele produktów, które są dostarczane osobno – początek terminu jest liczony od otrzymania przez Konsumenta ostatniej rzeczy.

2.      Termin 14 dni do odstąpienia od umowy sprzedaży jest terminem nieprzekraczalnym.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.      W celu odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji
w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie przesłanym na adres: PATTAD,
ul. Pikiety 26, 43-400 Cieszyn, lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. W tym celu Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: /formularz_odstapienia_od_umowy

4.      Odstąpienie od umowy sprzedaży skutkuje tym, iż  umowa uznawana jest za niezawartą.

5.      Konsument zobowiązany jest zwrócić produkt, którego dotyczy odstąpienie od umowy sprzedaży, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Produkt należy zwrócić na adres:
PATTAD Patryk Szczyrba,  ul. Pikiety 26, 43-400 Cieszyn. Zwracany produkt powinien być
w niezmienionym stanie, kompletny, nieuszkodzony, bez śladów użytkowania.

6.      Termin 14 dni do odesłania zwracanego produktu jest terminem nieprzekraczalnym.
Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie przesyłki przed jego upływem.

7.      Koszt odesłania zwracanego produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument.

8.      Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od momentu otrzymania zwróconego produktu, dokona na rzecz Konsumenta zwrotu wszelkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że zwrot kosztów dostawy nie zostanie dokonany, w przypadku kiedy Konsument dokonał odstąpienia jedynie od części zamówienia.

9.      Płatność zostanie zwrócona przy użyciu takiej samej metody płatności jakiej użył Konsument, chyba że Konsument poprosi o inny sposób zwrotu płatności, przy czym sposób ten nie może wiązać się dla Sprzedawcy z koniecznością poniesienia jakichkolwiek dodatkowych opłat.

10.  Od 1 stycznia 2021 roku prawo odstąpienia od umowy przysługuje także osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego.

 

VIII. Rękojmia

1.    Sklep internetowy powinien dostarczyć produkt Konsumentowi bez wad fizycznych i prawnych.

2.    Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli produkt jest wadliwy w sposób fizyczny lub prawny.

4.    Zakres i zasady rękojmi za wady regulują postanowienia Kodeksu Cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Konsument może złożyć do Sprzedawcy reklamację
z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5.    Konsument reklamację może złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.

6.    Pismo reklamacyjne Konsument może przesłać na adres:  PATTAD Patryk Szczyrba, 
ul. Pikiety 26, 43-400 Cieszyn lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.

7.    Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

8.    W niektórych przypadkach, aby reklamacja została rozpatrzona Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany produkt. W takim wypadku Konsument zostanie odpowiednio poinstruowany przez Sprzedawcę po przesłaniu formularza reklamacyjnego.

9.         Od 1 stycznia 2021 roku w przypadku przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej Sprzedawca rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia.

 

 IX. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały
w polityce prywatności dostępnej pod adresem /polityka-prywatnosci

 

    X. Postanowienia końcowe

1. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy między innymi poprzez:

a)      stały polubowny sąd konsumencki,

b)      mediacje,

c)      Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

d)      Federację Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej, tel. 800007707.

2.    Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów.

3.    Klient składając zamówienie zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu w brzmieniu ogłoszonym w dniu złożenia zamówienia. Akceptacja regulaminu sklepu internetowego jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu internetowego, lub z innych obiektywnie istotnych powodów.

5.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022 r.