Nasz sklep korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze sklepu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce cookies.

zamknij

Polityka Prywatności sklepu internetowego wyjatkowezdrewna.pl

 

I. Definicje

1. Użyte w niniejszej polityce prywatności terminy oznaczają:

1) dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2) sklep internetowy – sklep internetowy wyjątkowezdrewna.pl dostępny pod adresem www.wyjatkowezdrewna.pl;

3) Użytkownik – osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową lub korzystające
z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych przez stronę internetową;

4) Administrator – Administrator Danych Osobowych;

5) regulamin sklepu – Regulamin sklepu internetowego wyjatkowezdrewna.pl.

6) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II. Informacje ogóle

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze sklepu internetowego przetwarzane są dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w sklepie internetowym, a także informacje o aktywności Użytkownika. W niniejszej polityce prywatności opisane zostały m. in. zasady, cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika ze sklepu internetowego.

 

III. Dane identyfikujące i kontaktowe Administratora Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administratorem) jest osoba fizyczna – Patryk Szczyrba prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą PATTAD Patryk Szczyrba (NIP 5482600740, REGON 366625819, adres siedziby: ul. Franciszka Barteczka 23/23, 43-400 Cieszyn).

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 533118317, poprzez e-mail: kontakt@wyjatkowezdrewna.pl, osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej.

 

IV. Zakres zbieranych danych

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze sklepu internetowego Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

a) imię i nazwisko - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

b)  nazwa firmy i NIP – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży i zaadresowania przesyłki w przypadku osoba fizycznej, osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej;

c) e-mail – niezbędny do logowania na konto Użytkownika w sklepie internetowym; komunikacji związanej ze świadczonymi usługami sklepu internetowego; w przypadku wyboru niektórych metod dostawy i w związku z tym zaadresowania przesyłki (wymagany przez przewoźników); niezbędny w formularzy kontaktowym, a także przy zapisie na newsletter;

d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy i w związku z tym zaadresowania przesyłki (wymagany przez przewoźników); w wyjątkowych sytuacjach do komunikacji związanej ze świadczonymi usługami sklepu internetowego;

e) adres – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży; zaadresowania przesyłki.

 

V. Cele i podstawy prawne

1. Rejestracja i prowadzenie konta

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu rejestracji i prowadzenia konta jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), która zawierana jest z Administratorem na podstawie regulaminu sklepu.

Dane osobowe związane z rejestracją i prowadzeniem konta są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub usunięcia konta. W celu usunięcia konta należy skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: kontakt@wyjatkowezdrewna.pl lub formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej.

 

2. Złożenie i realizacja zamówienia

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu złożenia i realizacji zamówienia jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), która zawierana jest z Administratorem na podstawie regulaminu sklepu.

 

3. Zwroty i reklamacje

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego lub zwrotnego jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są archiwizowane.

 

4. Formularz kontaktowy

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wynikająca z zainicjowanego kontaktu. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

5. Newsletter

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika, który w celu otrzymywania newslettera podał swój adres e-mail jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) poprzez zaznaczenie opcji subskrypcji newslettera.

 

6. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

 

7. Dokumentowanie sprzedaży (dowody sprzedaży) dla celów podatkowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu dokumentowania sprzedaży, w tym wystawiania dowodów sprzedaży jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikających z prawa podatkowego.

 

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. W przypadku Prawa Podatkowego dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat kalendarzowych liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 10 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

VII. Odbiorcy danych osobowych

1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

· podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe;

· podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne w celu utrzymania, zapewnienia właściwego funkcjonowania i rozwoju sklepu internetowego;

· podmiot świadczący usługi w zakresie integracji różnych platform e-commerce
i automatyzacji procesów w celu wsparcia procesów obsługi Użytkowników;

· biuro rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe;

· kancelaria prawna świadcząca usługi doradztwa prawnego;

· operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie, w tym wspierające branżę logistyczną oraz pozwalające na sprawne zarządzanie wysyłkami;

· operatorzy płatności.

3. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora.

 

VIII.  Informacje o profilowaniu i mechanizmach zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Administrator nie stosuje profilowania danych osobowych oraz mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

 

IX. Prawa osób, których dane dotyczą

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3) prawo do przenoszenia danych,

4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio została wyrażona zgoda,

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

2. Powyższe prawa można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w RODO (w szczególności art. 16-21 RODO). W celu realizacji, któregoś z praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@wyjatkowezdrewna.pl lub formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej. Realizacja, danego uprawnienia uzależniona jest od celu przetwarzania danych osobowych.

3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne,
by założyć konto Użytkownika w sklepie internetowym, złożyć zamówienie, odstąpić od umowy, złożyć reklamację, zapisać się na newsletter, do komunikacji. 

 

X. Polityka plików cookies (tzw. „ciasteczka”) i logi serwera

1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym
(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny. Nie zawierają i nie służą one do zbierania danych osobowych.

2. Sklep internetowy, podobnie jak większość innych stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu Użytkownika.

3. Sklep internetowy używa plików cookies po to, by dostosować się do potrzeb Użytkowników,
a także w celach statystycznych.

4. Sklep internetowy, podobnie jak większość innych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

5. Google Analytics służy do prowadzenia statystyk dla sklepu internetowego odnośnie ruchu Użytkownika na stronie internetowej. Pliki cookies przykładowo gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony z jakiej Użytkownik został przekierowany, liczbie odwiedzin, czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Służą do opracowywania statystyk. W tym celu Administrator korzysta z Google Analytics firmy Google LLC.

6. Google Search Console służy do zrozumienia postrzegania sklepu internetowego przez Użytkowników, monitorowania zmian zachodzących oraz poprawiania jego sprawności. Wykorzystywany jest w celach statystycznych. Przykładowo pomaga w działaniach związanych
z pozycjonowaniem sklepu internetowego w wyszukiwarce, monitorowaniu ruchu, monitorowaniu błędów w kodzie sklepu internetowego oraz monitorowaniu jego ogólnego działania. W tym celu Administrator korzysta z Google Search Console firmy Google LLC.

7. Pliki cookies sesyjne są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia. Przykładowo pozwalają stronom sklepu internetowego zapamiętać co wybrał Użytkownik na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji; zapamiętania zalogowania, czyli sesja trwa do czasu, gdy użytkownik się wyloguje lub do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane.

8. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. W przypadku chęci zapobieżenia rejestrowaniu przez Google Analytics informacji pochodzących z przeglądarki, można zainstalować specjalną wtyczkę.

9. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie w swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy danej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania sklepu internetowego.

10. Korzystanie ze sklepu internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona sklepu internetowego. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

11. Logi obejmują, m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej
i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

12. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

13. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania sklepem internetowym, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

XI. Informacje końcowe

1. Użytkownik, który posiada konto Użytkownika w sklepie internetowym, może pobrać kopie podanych danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien zalogować się do swojego konta Użytkownika i wejść w zakładkę „Moje dane osobowe”.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych zwracając szczególną uwagę na standard i politykę prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych partnerów.

4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

5. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od  dnia 01.02.2022 r.